Utredning av karbonfangst ved Kvitebjørn Varme AS sitt avfallsforbrenningsanlegg på Skattøra i Tromsø

Fangst av CO2 fra luft (Luft CO2-fangst)

Forprosjekt CCS Forus Energigjenvinning

CO2-Hub Nord fase 2

3C Pilot, kommersialisering og teknologikvalifisering for TRL 3

Procedures for Scale-up and Qualification of CO2 Capture Processes by Chemical Absorption

Effektiv CO2-fangst fra foredlet avfallsbrensel ved bruk av CLC-teknologi («CLC-SRF»)

Teknologiutvikling for redusert energiforbruk ved CO2-fangst fra røykgass med lavt CO2-innhold

Oxyfuel feasibility project

CCS Heimdal varmesentral – Utvikling av teknisk grunnkonsept, Fase 1