CCS Heimdal varmesentral – Utvikling av teknisk grunnkonsept, Fase 1