eXRES-prosjektet omhandler utvikling av ny teknologi for sanntidslogging av formasjonsresistivitet for vårt kjerneboringsutstyr, rettet mot CCS

HPC-simuleringsprogramvare for gigatonne-lagringsutfordringer, fase 2

Tverrsnitt av simulert CO2komposisjon i 2050 basert på modellen for Sleipner feltet tilgjengelig via co2datashare.org.

Extended High Resolution (XHR) Seismikk for Kartlegging og Monitorering av CO2 reservoarer.

CO2 Monitoring: test of seismic processing workflow on passive seismic and methods for co- interpretation of seismic and non-seismic data in the offshore

Norway and UK cross boundary initiative towards a climate motivated drilling operation in the North Sea (Joint Drilling – Step 2)

Fase 3 av (H-Net) Prosjektet Seismisk Monitorierings Nettverk for Horda Plattform Regionen

View west from the HNAR seismic recording station HNB4 at Holsnøy.

CO2 lagring illustrert ved geologiske eksempler på land

Gjennomføring av forprosjekt for EU søknad til LOWCAP (low carbon region in the north sea)

Experimental and Numerical Assessments of CO2 Injectivity and Flow Assurance during Storage in Depleted Hydrocarbon Reservoirs

ICO2P (Isotop)