Offshore CCS på Draugen feltet

Utvidet mulighetsstudie – konsept og ‘basis of design’ for to prototype verdikjeder i halvindustriell skala

Elkem CCS

Offshore CCS

CO2 reduksjon ved raffineriet på Slagentangen – idestudie

A mature woman in her 40s wearing a reflective vest and hardhat, talking on a walkie-talkie working at a shipping port. Large cranes for lifting cargo containers are out of focus in the background.

EydeCO2Tek – (Etablering av samarbeid med teknologileverandører til CO2-fangst piloter ved medlemsbedrifter i Eyde-Klyngen)

Mulighetsstudie CCS-klynga på Øra Fase 1

ZEROC

Teknoøkonomisk mulighetsstudie av gjennomføring av karbonfangst fra store utslippskilder ved Preemraff Lysekil (PREEM CCS)

CO2 case Eyde