Reservoarsimulator skal gjøre det enklere å simulere CO₂-lagring

Det CLIMIT-støttede prosjektet «HPC simulation software for the gigatonne storage challenge» har utviklet en reservoarsimulator med avansert funksjonalitet for å kunne simulere lagring på gigatonn skala. Nå kan simulatoren tas i bruk av de som ønsker.

Ser om CO2 blir værende i reservoaret

– En reservoarsimulator kan blant annet brukes til å finne ut hvilke reservoar som er best egnet for CO₂-lagring, samt om CO₂ blir værende i reservoaret dersom det lagres der. Det er viktig at slike simulatorer har gjennomgått omfattende testing, slik at industri kan stole på resultatene som vises, sier Sarah Gasda. Hun er forskningsleder i NORCE og prosjektleder for prosjektet.

Kodeutviklingen i prosjektet er basert på konsepter utviklet i samarbeid mellom industri, forskning og forvaltning, og bygger på et tett og langsiktig samarbeid mellom NORCE, SINTEF og Equinor i utviklingen av en åpen industrikompatibel reservoarsimulator.

Kan vurdere CO2-lagring mer effektivt

– Resultatene fra dette prosjektet vil gjøre det mulig for operatører å vurdere CO2-lagring mer effektivt og planlegge for storskala feltutbygging i gigatonn skala, sier seniorrådgiver for lagring og saksbehandler for prosjektet Kari-Lise Rørvik i Gassnova.

Tilgjengelig og gratis for CCS-samfunnet

Simuleringsverktøyet er åpent tilgjengelig og gratis for CCS-samfunnet. All nødvendig brukerdokumentasjon, inkludert opplæringsprogrammer og demonstrasjonsvideoer, vil bli levert av prosjektet.

– Det er viktig at denne typen programvare er gratis og åpent tilgjengelig. Enhver som ønsker kan se alle detaljer om hvordan matematiske modeller og beregningsmetoder er implementert. Dette er ikke bare viktig for å bygge tillit til programvaren, men bidrar også til å akselerere teknologiutviklinga på dette feltet, sier Atgeirr Flø Rasmussen, seniorforsker i SINTEF.

Seniorforsker i NORCE, Tor Harald Sandve, er enig. – Fordelen med at OPM Flow utvikles i et åpent rammeverk er at ulike aktører kan bidra til at programvaren videreutvikles og blir bedre og bedre. CO₂-lagring er noe vi må jobbe sammen om, og industrien må være med, sier Sandve.

Teste simuleringsverktøyet?

Dersom du ønsker å teste simuleringsverktøyet kan du ta kontakt med prosjektleder Sarah Gasda (sgas@norceresearch.no).