CO₂-håndtering i Øst-Europa som tema i CSLF TG møte og påfølgende workshop

CSLF TG (Carbon Sequestration Leadership Forum Technical Group) hadde møte 13.-14. juni i Warszawa.

Utvikling av og tilrettelegging for implementering av kostnadseffektive teknologier

CSLF TG er en multinasjonal organisasjon som fokuserer på utvikling av og tilrettelegging for implementering av kostnadseffektive teknologier for CO2-håndtering. Møtet ble avholdt i Warszawa fordi man ønsket å koble det med en workshop om CO2-håndtering i Øst-Europa. Som vanlig ble møtet åpnet med en orientering om strategi og utvikling av CO2-håndtering i vertslandet, denne gang av Piotr Dziadzio fra Klima- og miljødepartementet i Polen.

Søknader fra to prosjekter ble godkjent

CSLF PIRT (Project Interaction and Review Team) hadde fått inn søknader fra to prosjekter som ønsket å bli anerkjent som CSLF-prosjekt:

 • Santos Basin Pre-Salt Oil Field CCUS Project fra Petrobras; Brasil
 • Qilu-Shengli Oil Field Project fra Sinopec; Kina

Kriteriene for å bli anerkjent som et CSLF-prosjekt er bl.a. at prosjektet bringer noe nytt inn i implementeringen av CO2-håndtering. Begge prosjektene ble godkjent. Det var positivt at det kom søknader om prosjekter fra Brasil og Kina og at CO2-håndtering er høyt på agendaen i disse landene.

Betydning av partnerskap fra både industri, myndigheter og lokalsamfunn

Videre i møtet ble det arrangert to paneldiskusjoner. Den første ble ledet av Tim Dixon fra IEAGHG og omhandlet industrielle klynger og infrastrukturer. Tim Dixon introduserte med en oversikt over alle aktivitetene til IEAGHG. Så ble det gitt en oversikt over aktiviteter om klynger og infrastruktur i Storbritannia og USA. Deretter var det en kort introduksjon om industrielle klynger fra industrien representert ved INEOS, Battelle og ExxonMobil. I diskusjonen ble det påpekt betydningen av partnerskap fra både industri, myndigheter og også lokalsamfunnet ellers for å kunne bygge opp effektive klynger.

Leder for CSLF teknisk gruppe, Åse Slagtern (til høyre) med de to representantene Santos Basin Pre-Salt Oil Field CCUS Project fra Petrobras; Brasil, som ble anerkjent av CSLF på møtet.

Det å lære av hverandre

Den andre paneldiskusjonen ble ledet av Ceri Vincent fra BGS/CO2GeoNe Ceri, som innledet med å introdusere  aktivitetene til CO2GeoNet. Hensikten med diskusjonen var å belyse erfaringsoverføring fra piloter og prosjekter under oppføring. Den ble innledet med presentasjon av de tre prosjektene

 • Decator Project
 • CO2CRC Otway
 • Project Greensand

Samt korte oppsummeringer av Northern Lights og Tomakomai.

I diskusjonen ble det satt søkelys på betydningen av oppstart av prosjektet, erfaring fra tidligere prosjekter, nødvendigheten av å opprettholde fokus.

Det ble også gitt korte oppdateringer fra CEMCCUS Initiative, Mission Innovation CDR og Clean Energy Transition Partnerskap (CETP). Alle disse initiativene har gode synergier med CSLF.

De videre aktivitetene til CSLF TG og samarbeid med CEMCCUS vil bli fulgt opp i løpet av høsten.

Alle presentasjoner fra møtet vil etter hvert bli gjort tilgjengelig på nett.  

Worhshop; CCS i Øst-Europa

Workshopen som ble organisert hadde søkelys på å dele kunnskap og erfaring fra CO2-håndteringsprosjekter i Øst-Europa. Status og aktiviteter i Polen og andre øst-europeiske land ble gitt. Under workshopen ble det gjennomført en paneldebatt om forskning og utvikling, kapasitet og kompetanse  samt hvordan bygge infrastruktur. Det ble også gjennomført et gruppearbeid på allmenn aksept av CO2-håndteringsprosjekter.

 

Delegasjonen fra Qilu-Shengli Oil Field Project fra Sinopec; Kina, som ble anerkjent av CSLF på møtet.

Oppdatering fra IEAGHG

IEAGHG ExCo hadde sitt vårmøte 17.-18. mai på Bali i Indonesia med Institute Technology Bandung (ITB) som vertskap.

Møte var både fysisk og virtuelt, med kun delvis norsk deltagelse virtuelt.

Oppdateringer fra IEAGHG sitt arbeid

IEAGHG er observatør  til IPCC sin Synthesis Report (SYR) of the 6th Assessment Report (AR6) som ble publisert 20. mars 2023. IEAGHG har bidratt med flere review innspill.

Sommerskolen til IEAGHG ble sist gjennomført hos ITB, Bandun, Indonesia i november 2022. Hvert år blir det gitt en pris til de beste studentene. I år var det en norsk student som fikk pris, Katherine Jimenez fra NORCE i tillegg til Debanjan Chandra fra Delft i Nederland.

Oppsummering etter GHGT-16

Det er laget en oppsummering av GHGT-16 som ble gjennomført i Lyon oktober 2022. På GHGT-konferansene er det en tradisjon at det utgis en «Greenman award» til personer som har bidratt betydelig innenfor CO2-håndtering. På GHG-16 konferansen i 2022 fikk Trude Sundset, tidligere direktør for Gassnova, «Greenman award».

En viktig del av IEAGHG-møtet er gjennomgang av rapporter som er publisert siden sist, de som er underveis og vedtak av nye rapporter.

Mange rapporter er publisert siden sist

Technical Reports (ieaghg.org)

StudieKontraktorRapport nr.
Integrating CCS in international cooperation and carbon markets under Article 6 of the Paris AgreementCarbon Counts2023-01

Ytterligere studier som er planlagt publisert

StudieKontraktorStudienr.Publiseringsdato
Baseline Techno-Economic Assessment of Small-Scale Carbon Capture for Industrial and Power SystemsElement Energy58-12May 2023
The Role of Indices in Assessing the Maturity of CCUS Technologies and Readiness for DeploymentForesight Transitions Ltd58-03May 2023
Cost-curves for Electrochemical CO2 Conversion TechnologiesTNO59-03June 2023
Components of CCS Infrastructure – Temporary CO2 Storage OptionsTNO59-05June 2023
Co-benefits of CCS Deployment in IndustryElement Energy60-02June 2023
Power CCUS – Potential for Cost reductions and ImprovementsElement Energy60-03June 2023
Prospective Integration of Geothermal Energy with CCSBRGM60-11June 2023
SRMS-Derived Total Storage Resources and Storage CoefficientsBGS60-10July 2023

Disse studiene er underveis

StudieKontraktor
Evolution of Conformance and Containment Risk Over Time in CO2 Storage ProjectsBGS
Compatibility of CCUS with Net Zero PowerWood Italiana Srl
Reviewing the Environmental and Public Health Implications of CO2 Migration to the Surface or Shallow SubsurfaceCSIRO
Clean Steel: Environmental and Technoeconomic Outlook of a Disruptive TechnologyElement Energy
International Standards and Testing for Novel Carbonaceous Building MaterialsImperial Consultants (ICON)
Monitoring, Reporting and Verification (MRV) for Greenhouse Gas Removals (GGRs)Carbon Counts
CCUS and Public Perception (Stage 1)Curtin University
Comparative analysis of electrolytic hydrogen production technologies with low-carbon (CCS-abated) hydrogen production pathwaysElement Energy
Seal Integrity ReviewCO2CRC
Multi-metric Analysis of Dispatchable Gas and Coal Power Plants with CCS in the Energy Storage IndustryRed Vector Ltd

Det ble vedtatt å starte fem nye studier

Nye studier vedtatt
Transport and storage cost review
Review of CO2 storage in basalt, risks and monitoring
CO2 transportation & storage availability – expected rates and options for improvements
CO2 fiscal metering
Critical study on waste-to-(low carbon) hydrogen

De vedtatte studiene var i stor grad i overenstemmelse med den norske prioriteringen.


Velkommen til den årlige CETP-konferansen

Clean Energy Transition Platform (CETP) er et nytt internasjonalt samarbeid for forskning og innovasjon innen lavkarbonenergiteknologier, inkludert CCS. Høydepunkter vises på den kommende årskonferansen 24.-25. oktober.

Mer enn 30 land

Finansieringsbyråer fra mer enn 30 land har gått sammen i CETP og setter opp felles årlige utlysninger for nye forsknings- og innovasjonsprosjekter. CETP kan finansiere prosjekter med effekt for den grønne energiomstillingen.

Alt du trenger å vite om partnerskapet er tilgjengelig på CETPs nettside.

Ny CETP-utlysning

En ny utlysning av prosjektforslag vil bli lansert i september 2023, og utkastet til utlysningsteksten er allerede tilgjengelig her.

 

The Clean Energy Transition Partnership

CETPartnership er et multilateralt og strategisk partnerskap av nasjonale og regionale forsknings-, utviklings- og innovasjonsprogrammer (RDI) i europeiske medlemsland og assosierte land, som tar sikte på å øke og akselerere energiovergangen og å støtte implementeringen av den europeiske strategiske energiteknologiplanen (SET Plan).

 

CETP-konferanse 24.-25. oktober

Dere er alle velkommen til å bli med på den første årlige CETP-konferansen 24.-25. oktober. Det er designet for å være en nettbasert samling av ulike interessenter med det felles målet å fremme et globalt skifte mot rene og bærekraftige energisystemer.

Under konferansen vil du:

 • Diskuter og identifiser hvordan CETPartnerskapet, sammen med andre partnerskap og institusjoner, kan bidra til det hete temaet Bærekraftige forsyningskjeder for energisektoren
 • Bli involvert i CETPartnership-tilbud, inkludert Knowledge Community og Impact Network for gitte prosjekter
 • Lær om nøkkelresultater av RDI-prosjekter og deres bidrag til nøkkelutfordringene til CETPartnership
 • Bli kjent med nye CETPartnership RDI-prosjekter
 • Få sjansen til å avklare alle dine åpne spørsmål om Joint Call 2023
 • Bli involvert i matchmaking-muligheter for konsortiebygging av Joint Call 2023

Mer informasjon og registrering finner du på CETPs nettside.

Mer effektiv CO₂-fangst fra sementfabrikker

Sementfabrikker kan redusere sine CO2-utslipp betraktelig ved å ta i bruk teknologi for CO2-håndtering. Et internasjonalt FoU-prosjekt viser at såkalt oxyfuel-teknologi kan være fremtidens løsning.

Mer kostnadseffektiv CO2-fangst fra sementfabrikker

Forskningsrådet og Gassnova har i flere år samarbeidet med virkemiddelaktører fra andre land gjennom ACT-plattformen. Dette har gitt flere gode internasjonale prosjekter. Et av prosjektene heter AC2OCEM hvor ledende forskningsmiljøer fra flere land har studert hvordan oxyfuel-teknologi kan gi mer kostnadseffektiv CO2-fangst fra sementfabrikker.

Prosjektet ble ledet av Universitetet i Stuttgart og har hatt partnere fra både Norge, Tyskland, Frankrike, Helles og Sveits. Fra norsk side har SINTEF og NTNU hatt nøkkelroller.

Oxyfuel-teknologien innebærer at forbrenningsprosesser skjer med rent oksygen istedenfor ren luft. Dette vil gi en enklere prosess for CO2-fangst.

Oxyfuel for sementfabrikker

I ACT2OCEM-prosjektet er bruk av oxyfuel for sementfabrikker studert. Det er utført eksperimenter i pilotskala og dette er kombinert med numerisk modellering og simulering for å beskrive hvordan komponenter i en sementfabrikk kan designes for å optimalisere CO2-fangsten.

Resultatene fra prosjektet viser at oxyfuel kan være et alternativ i fremtiden for sementfabrikker. Tekno-økonomiske analyser og livssyklusanalyser fra AC2OCEM vil være viktige verktøy for design av CO2-fangstanlegg for sementfabrikker.

Mer detaljer om prosjektet er tilgjengelig fra prosjektets hjemmeside og Forskningsrådets prosjektbank.

Fakta om prosjektet

I AC2OCem ble utført pilotskalaeksperimenter, samt analytiske studier, for å bringe nøkkelkomponentene i oxyfuel sementanlegg til TRL6 med sikte på å redusere tiden til markedet for oxyfuel-teknologien i sementsektoren.

AC²OCem har utforsket 1. generasjons oxyfuel-teknologi for ettermontering, med fokus på optimalisering av oxyfuel-kalsineringsdriften og fremme ovnsbrennerteknologien for forbrenning av opptil 100 % alternative brensler med høy biogenandel for å bringe denne Bio-CCS-løsningen til TRL6.

De eksperimentelle undersøkelsene ble supplert med retrofitabilitets-analyse, tatt i betraktning reelle grenseforhold fra to reelle sementanlegg. Til syvende og sist vil de teknoøkonomiske evalueringene utarbeide en retningslinje for ettermontering av oxyfuel i eksisterende sementanlegg.

Returkraft tester ut membranteknologi med støtte fra CLIMIT

Nok en pilot er klar for å teste muligheter for CO2-fangst. Denne gang fra Returkrafts søppelforbrenningsanlegg i Kristiansand. Det er stor spenning til resultatene, da denne kunnskapen kan komme andre forbrenningsanlegg til nytte.

Piloten er integrert i anlegget

«Det blir spennende å se hvordan denne piloten med Air Products membranteknologi vil fungere i et forbrenningsanlegg», sier Jørild Svalestuen, saksbehandler i CLIMIT, på vei til Kristiansand.

Testing av Air Products kommersielle membraner på avgass fra et industrianlegg har aldri vært utført tidligere. Membranene brukes vanligvis – for eksempel – til å skille metan og CO2 i biogassanlegg. Det vil ha stor betydning for Air Products dersom disse membranene også kan benyttes i industrianlegg til å fjerne CO2 fra avgassen. Det er spesielt CO2-fangstgrad og -renhet (permeabilitet og selektivitet) som vil være interessant å få svar på i denne pilottesten. 

Returkraft startet testingen i mai og har nå allerede fått kjørt piloten i noen dager. – Alt fungerer etter planen, sier prosjektleder Ketil Bergmann, og legger til at de henter ut røykgassen med en temperatur på ca. 60 0C, som ser ut til å gå svært bra. Membranene fra Air Products svarer godt på røykgassen og CO2-fangsten fungerer».

For Returkraft er piloteringen en viktig del av planen om realisering av et fullskala fangstanlegg i 2030.

Returkraft får gjennom pilottesten verdifull informasjon omkring drift av fangstanlegget. Samt integrering med eksisterende produksjon som kan deles med andre når forsøkene er over.

Ketil Bergmann forklarer om testpiloten til Jørild Svalestuen.

Kort om Returkraft

Returkraft AS sitt forbrenningsanlegg ligger i fem km fra Kristiansand sentrum. Anlegget ble satt i drift i 2010 for å håndtere avfall fra Agder. Eierne består hovedsakelig av kommunene i Agder, der Kristiansand og Vennesla er hovedeiere (49 %).

Returkraft håndterer årlig totalt ca. 130 000 tonn restavfall og spesialavfall. Energien fra

avfallsforbrenningen produserer 95 GWh elektrisk kraft per år. I tillegg produseres 250 GWh

fjernvarme hvert år. Årlig utslipp av CO2 ligger på 140-150 000 tonn hvorav ca. 55 % er biogent CO2.

Kristiansands klimamål

Kristiansand kommune har et mål om 80 % reduksjon av sitt CO2-utslipp innen 2030. For å innfri sine mål på Kristiansands største punktutslipp bidra. Returkrafts anlegg er et 44 MW, der 99 % av fjernvarmen går til innbyggerne i Kristiansand. Et fortrinn ved dette anlegget er at det ikke vil bli direkte påvirket av å få påkoblet et fangstanlegg. Det er allerede lagt til rette for å kunne gi et fangstanlegg både varmeenergi og kjøling.

De forsøkene som nå kjøres her vil kunne være med å påvirke hvordan kommende anlegg bygges.  – Akkurat dette er veldig bra sier Jørild, da CLIMIT-støtten vil bidra til at kostnader for karbonfangst reduseres. Vi ønsker også at CLIMIT-prosjekter, så langt det er mulig, deler erfaringer og kunnskap. Her har Returkraft sammen med de største avfallsanleggene i Norge gått foran og samarbeider for å få CCS realisert gjennom å dele sine respektive erfaringer og kunnskap (KAN – Klimakur for Avfallsforbrenning i Norge).

Kort om Air Products i Kristiansand

Del av amerikanske Air Products and Chemcials Inc. (APCI) og Air Products Prism Membranes (APPM), en av verdens største membranprodusenter.

Air Products er et Kristiansand basert selskap med lang erfaring fra produksjon av utstyr for luftseparasjon basert på membranteknologi. Firmaet ble opprinnelig opprettet for å dekke behovet for nøytralgassanlegg til skip, men har senere utviklet teknologien for andre anvendelser – bl.a. CO2-separasjon (ref. også pilotforsøkene med NTNUs CO2-membraner teknologi lisensiert til Air Porducts ved Norcem, Brevik). I dag er CO2-fangst en av satsingsområdene til Air Products, hvor det brukes en membrankvalitet som Air Products har lang erfaring med. Det pågår arbeid ved Air Products i USA innenfor nye fangstkonsepter ved bruk av membraner

 

Er i gang med å planlegge neste fase av prosjektet

Ketil Bergmann er tydelig på at «toget» må gå nå om de skal nå målene om drift av fangstanlegget i 2030. Det jobbes fortiden med å få neste prosjektfase på plass. Bergmann understreker at KAN-samarbeidet er nyttig. KAN består av avfallsforbrenningsanlegg med igangsatte CCUS-prosjekter som jobber sammen for å finne hvilke rammer og løsninger som er de beste og best mulige for avfallsforbrenning.

Pilot-E inviterer til dialogmøte om CCS

Pilot-E inviterer aktører på CCS-feltet til et dialogmøte onsdag 28. juni.

Pilot-E vurderer å lyse ut CCS som tema

Bakgrunnen er at Pilot-E vurderer å lyse ut CCS som ett av to tema nå i høst, og derfor vil avstemme utlysingen med de ambisjoner og behov som er i næringen.

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Nylig har også Siva og Gassnova kommet med. Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles.

Møtet arrangeres som webinar 28. juni kl. 10:00-11:30

Lenke til webinar

Les mer om webinaret

Oppdatert omverdensanalyse til Energi21

I 2021 gjennomførte THEMA Consulting en omverdensanalyse for Energi21. Siden den gang har det skjedd mye i verden som både har konsekvenser for funnene i omverdensanalysen og for Energi21 strategiens satsningsområder.

Kilde: Energi21

Denne overordnede oppdateringen tar for seg seks viktige hendelser og trender de siste to årene, og ser på hvilke konsekvenser det har for funnene i den opprinnelige omverdensanalysen og for Energi21s strategiske områder.

Seks hendelser og trender

 1. forstyrrelser i globale verdikjeder,
 2. energikrisen i EU
 3. intensivert konkurranse om grønne investeringer
 4. økt fokus på beskyttelse av natur og minoritetsrettigheter
 5. endringer i den nasjonale energipolitikken
 6. massiv utvikling innen kunstig intelligens.

Bakgrunn og innhold i leveransen

I 2021 gjennomførte THEMA Consulting en omverdensanalyse for Energi 21. Siden den gang har det skjedd mye i verden som både har konsekvenser for funnene i omverdensanalysen og for Energi 21 strategiens satsningsområder.

Denne overordnede oppdateringen tar for seg seks viktige hendelser og trender de siste to årene, og ser på hvilke konsekvenser det har for funnene i den opprinnelige omverdensanalysen og for Energi 21s strategiske områder. 

Struktur på leveransen

I del 1 gir vi en oppsummering av de overordnede endringene siden 2021 og en gjengivelse av områdene i omverdensanalysen, før vi oppsummerer seks viktige hendelser og trender de siste årene og konsekvensen av disse inn mot omverdensanalysen og Energi 21 strategiens satsningsområder. I tillegg til gir en vurdering av hvilke områder som vi være relevant for Energi 21 å følge opp videre. I del 2 til 7 går vi dypere ned i de seks viktige hendelsene, bakgrunnen for de og konsekvensen for omverdensanalysen.

Nytt verktøy for overvåking av CO₂-lagre

For å møte klimautfordringene må vi lagre store volumer av CO2. I Nordsjøen er det en svært stor teoretisk lagringskapasitet.

Men for at dette skal kunne bli et stort lager for CO2, trenger vi gode verktøy for å kontrollere at den CO2 vi putter ned i lagringsreservoarene forblir der den er. Det trengs med andre ord gode verktøy for overvåking av lagret CO2.

Hvordan CO2 beveger seg

Det finnes mange teknologier for å måle hvordan CO2 beveger seg i et lager, og det er fullt mulig å fange opp CO2 på avveie slik at tiltak kan iverksettes for å holde CO2-en intakt i lageret. Men det trengs et verktøy som gjør det mulig å sette opp et kostnadseffektivt system som sikrer nøyaktig CO2-overvåkning til en lav kostnad.

Universitetet Bergen har i et internasjonalt  FoU-prosjekt laget et slikt verktøy for overvåking av CO2-lagre. Sammen med forskere fra Nederland, England og USA er det utviklet et verktøy som kan være nyttig både for myndigheter og selskaper som planlegger storskala CO2-lagring.

ACTOM-prosjektet

I ACTOM-prosjektet har forskerne studert marin overvåking for offshore CO2-lagringsprosjekter. Det er i tillegg inkludert nasjonale og internasjonale regler og retningslinjer for CO2-overvåkning, samt også samfunnsmessige utfordringer knyttet til lagring av CO2. Prosjektet er tverrfaglig, deltagere i prosjektet har bakgrunn fra jus, geologi, marin kjemi, matematikk, modellering og Ansvarlig Forskning og Innovasjon (RRI). Hovedleveransen fra prosjektet er et simuleringsverktøy for utforming av overvåkningsprogrammer for geologiske lagringssteder til havs. Rutiner for å oppdage svake signaler fra en lekkasje i et svært varierende havmiljø står sentralt i dette nye verktøyet. Verktøyet kan hjelpe operatører i deres planleggingsfase med å definere overvåkningsprogrammer som er i tråd med nasjonale og internasjonale regler og retningslinjer.

Nøkkeldata for prosjektet

Tittel: Act on offshore monitoring (ACTOM)

Prosjektleder: Guttorm Alendal, Universitetet i Bergen

Partnere:
Fra USA: Los Alamos National Laboratory og Universitetet i Texas, Austin

Fra UK: Plymouth Marine Laboratory og Universitetet i Dundee

Fra Nederland: TNO

Fra Norge: Universitetet i Bergen, NORCE og OCTIO Environment.

Budsjett: 2 millioner euro

Finansiering: ACT har bidratt med 1,5 millioner euro, resten er egenfinansiering.

ACTOM Decision Support Tool. Illustrasjon: PML

Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) tatt i bruk

Ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation; RRI) er en tilnærming for å forutse og vurdere implikasjoner og forventninger til nye teknologier basert på humaniora og samfunnsvitenskapene, et rammeverk som i økende grad blir brukt i marine miljøstudier, innen bioteknologi og innovasjon. For første gang har denne tilnærmingen blitt brukt på CO2-håndtering. Potensielle juridiske konflikter mellom lagringsprosjekter, og mellom lagringsprosjekter og annen bruk av havområdene, adresseres med tanke på marin arealplanlegging. Simuleringsverktøyet kan også analysere usikkerheter og styrker ved planlagte overvåkningsprogram. Det er tatt hensyn til internasjonale og nasjonale regler og retningslinjer og hvilke krav dette setter for CO2-overvåkningen.

Ny internasjonal utlysning

Clean Energy Transition Partnership (CETP) arbeider for tiden med en ny FoU-utlysning. CCS er ett av mange temaer som prioriteres i denne utlysningen.

30 millioner kroner tilgjengelig for norske partnere i internasjonale CCS-prosjekter

Den kommende CETP-utlysningen vil bli publisert i juni, og CETP kommer til å ha flere arrangementer for å skape blest om utlysningen. En fullstendig oversikt over disse arrangementene finner du hos CETP på https://cetpartnership.eu/events/all

Vi vil spesielt anbefale tre webinarer knyttet til CCS:

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Aage Stangeland i Forskningsrådet, ast@rcn.no

Billigere CO₂-lagring ved gjenbruk av olje- og gassbrønner

Fangst og lagring av CO2 blir sett på som en av mange løsninger på klimautfordringene. Utfordringene er å gjøre teknologien billig nok.

I et spennende forskningsprosjekt har det blitt utviklet et verktøy som enkelt gjør det mulig å vurdere om olje- og gassbrønner kan gjenbrukes til CO2-injeksjon. Dette kan redusere kostnadene for CO2-lagring.

Anvendbarheten av eksisterende brønner

Det finnes mangfoldige olje- og gassbrønner som potensielt kan gjenbrukes for CO2-injeksjon og permanent lagring av CO2 i undergrunnen. Målet med prosjektet REX-CO2 har vært å utforske metoder og verktøy som gjør det enkelt å vurdere anvendbarheten av eksisterende brønner for CO2-injeksjon. En betydelig del av arbeidet i prosjektet har vært eksperimentelle laboratoriestudier, med hovedvekt på forståelse av brønnintegritet og brønnbarrierer. En annen betydelig del av prosjektet var utvikling av et vurderingsverktøy som systematisk kan vurdere et felt og dets brønner for gjenbruk til CO2-lagring.

REX-CO2 har vært finansiert gjennom ACT hvor virkemiddelaktører fra flere land samarbeider om fellesutlysninger av midler til forskning og utvikling. TNO (Nederland) har vært koordinator for prosjektet. Tre norske partnere deltok i prosjektet, med SINTEF som forskningspartner sammen med de to industripartnerne Equinor og ReStone. Andre utenlandske partnere var BGS (England), IFP-EN (Frankrike) og Los Alamos National Laboratory (USA).

Etablere ny kunnskap og kompetanse

Forskingen i REX-CO2 har fokusert på interaksjonene mellom brønnmaterialene sement og stålrør, med mål om å kunne forstå systemet og minimere feil og lekkasjerisiko. Samarbeidet mellom forskningspartnere og industripartnere har vært avgjørende for å etablere ny kunnskap og kompetanse.

Hovedresultatet fra REX-CO2 er et verktøy som gjør det mulig å evaluere gjenbruk av brønner til CO2-injeksjon. Verktøyet kan fritt lastes ned fra prosjektets hjemmeside.

Prosjektet har i tillegg bygget opp ny kunnskap om CO2-bestandig sement til bruk i CO2-brønner. Det er også etablert ny forståelse om materialer som kan gi god brønnintegritet.

Prosjektet startet i 2019 og ble fullført mot slutten av 2022.