Konferanser

CLIMIT arrangerer ulike typer arrangementer og de presentasjonene som blir holdt på disse blir i all hovedsak lagt på passordbeskyttede sider.

Er du interessert i å få tilgang til denne informasjonen så send en henvendelse til postmottak@gassnova.no der du opplyser om hva du ønsker tilgang til.

Tilgang til beskyttet mappe