Langtidseffekter av utslipp av aminer fra CO2‐renseanlegg på vegetasjon, jordfauna og jordsmonn i et N‐sensitivt terrestrisk økosystem

Capture
Budget
0.9 MNOK
CLIMIT Financing
50%
Project number
232256
Project partners
  • • Norsk institutt for naturforskning
  • • NINA
  • • NMBU
Project leader
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Project period
2014-2017
Granted
02/10/2013