CO2 Monitoring pre-project; usability of passive geophysical and non-geophysical sensors and methods in the offshore environment

Lager
Budsjett
2,814 MNOK
CLIMIT-finansiering
50 %
Prosjektnummer
214973
Prosjektpartnere
  • • Octio AS
Prosjektleder
Octio
Prosjektperiode
2012
Innvilget
20/09/2011