EM basert system for overflate overvåkning av CO2 injeksjon i undergrunnen

Lager
Budsjett
3,5 MNOK
CLIMIT-finansiering
63 %
Prosjektnummer
203713
Prosjektpartnere
  • • EMTEK AS
Prosjektleder
EMTEK
Prosjektperiode
2010-2012
Innvilget
11/06/2010