Forprosjekt NanoCO2 – En teknologiplattform for innovativ CO2 fangst og lagring basert på nanoteknologi.

Andre
Budsjett
1,64 MNOK
CLIMIT-finansiering
65 %
Prosjektnummer
221163
Prosjektpartnere
  • • SINTEF Materialer og kjemi avd. Oslo
  • • Sinvent AS
Prosjektleder
SINTEF
Prosjektperiode
2012-2013
Innvilget
12/06/2012