Grunnlag for storskala CO2 lagring på norsk sokkel

Lager
Budsjett
1,8 MNOK
CLIMIT-finansiering
65 %
Prosjektnummer
230039
Prosjektpartnere
  • • SINTEF Energi
  • • CMR
  • • IFE
  • • UNI res
  • • IRIS
  • • NGI
  • • UiO
  • • SINTEF (tidligere Tel-Tek)
  • • Norsar
Prosjektleder
SINTEF Energi
Prosjektperiode
2013-14
Innvilget
11/06/2013